Δήλωση μεταφοράς εμπορευμάτων 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας οι ιδιώτες που θέλουν να μεταφέρουν διάφορα είδη, δέματα, είδη οικοσκευής, μπαγκάζια κτλ θα πρέπει να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς με τα στοιχεία αποστολέα και τα στοιχεία παραλήπτη. Κατεβάστε την παρακάτω δήλωση και συμπληρώστε τη εις διπλούν με δεξί κλικ και αποθήκευση πάνω στην εικόνα. Το παρακάτω αποτελεί συνοδευτικό μη εμπορεύσιμων αγαθών και αποδεικτικό σε περίπτωση ελέγχου απο τις αρμόδιες αρχές 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ